Digital signering av bolagsärenden (fullmaktsärenden)

För de bolagsrättsliga dokumenten i VQ Legal finns det möjlighet att välja att handlägga ärenden som s.k. fullmaktsärenden som möjliggör elektronisk underskrift av samtliga dokument och därefter vidare hantering av ett ombud, som t.ex. Bolagsrätt Sundsvall AB.

Detta val görs genom att du besvarar frågan på första sidan i ärendets frågeformulär om du vill handlägga ärendet som ett fullmaktsärende med ”Ja”:

 

När du väljer detta alternativ för ditt ärende kan du låta samtliga dokument signeras elektroniskt och sedan skicka alltsammans via mail till Bolagsrätt Sundsvall AB. Bolagsrätt Sundsvall AB ansvarar då för det sista steget med att lämna in anmälan till Bolagsverket. Dessutom är det då möjligt för Bolagsrätt Sundsvall AB att göra nödvändiga småjusteringar såsom adressändringar m.m. utan att behöva gå tillbaka och ändra i de ursprungliga dokumenten.

 

Detta möjliggörs på följande sätt:

1. En fullmakt för att anmäla ärendet återfinns i styrelsens beslut i styrelseprotokollet:

 

2. En separat fullmaktshandling skapas som bilaga till styrelseprotokollet:

Vanligen innehåller en anmälan till Bolagsverket vissa uppgifter som måste försäkras på heder och samvete av den som undertecknar anmälan. För att ombudet i ett fullmaktsärende ska kunna skriva under anmälan och lämna motsvarande försäkran innehåller fullmakten motsvarande försäkran.

 

3. Med hjälp av fullmakten i beslutet samt en eventuell underfullmakt till ombudet får ombudet (t.ex. Bolagsrätt Sundsvall AB) rätt att anmäla ändringarna till Bolagsverket. För att skapa eventuell underfullmakt räcker det med ett instruktionsmail till aktuell person på Bolagsrätt Sundsvall AB (eller annat ombud).

 

4. Bolagsrätt Sundsvall AB (eller annat ombud) kan därefter göra eventuella småjusteringar som därefter kan behövas utan att den ursprungliga dokumentationen behöver ändras och undertecknas på nytt av bolaget.

 

Möjligheten att hantera ärenden som fullmaktsärenden har lagts till för samtliga ärendepaket i VQ Legal som kräver anmälan till Bolagsverket och där bolaget kan lämna intyg via fullmakt (utan specifikt formaliakrav för att styrelsen ska lämna intyg). För frågor och mer information kan Bolagsrätt Sundsvall AB kontaktas direkt. Kontaktuppgifter Bolagsrätt Sundsvall »