Hantera korsreferenser

Med korsreferenser i Word länkar man till olika delar i ett och samma dokument, vilket är väldigt användbart vid hänvisningar till en viss klausul eller en bilaga i ett avtal. Om avtalet editeras så att klausulen eller bilagan får en annan numrering uppdateras då även hänvisningen automatiskt. Vidare kan du ställa dig på referensen och klicka dig direkt till det textavsnitt den hänvisar till.

De mer komplexa avtalen i VQ Legal (t.ex. aktieöverlåtelseavtalen) innehåller sådana korsreferenser för koppling mellan hänvisningar och den avtalspunkt som avses.

Dessa är förinlagda i systemet baserat på den mest troliga numreringen, men eftersom avtalet blir olika beroende på angivna förutsättningar kan det skilja något. Därför rekommenderas att du först börjar med att uppdatera alla korsreferenser på en gång innan du påbörjar editeringen av avtalet.

Gör så här för att uppdatera alla korsreferenser:

1.Tryck på Ctrl+A.

2. Tryck på F9.

 

Om du därefter gör editeringar i avtalet som påverkar avsnitts-numreringar kan du göra om uppdateringen av alla korsreferenser enligt ovan, alternativt bara uppdatera någon enstaka referens som har ändrats.

I det fallet räcker det att du ställer dig på den aktuella referensen och högerklickar med musen och väljer ”Uppdatera referens”.